HOVEDAFDELING

 

Korup Idrætsforening – Hovedafdelingen

 

Indkaldelse til Hovedafdelingens ordinær generalforsamling 2017.

 

Der afholdes ordinær hovedgeneralforsamling tirsdag d. 14. marts 2017, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Korup skoles lærerværelse.

 

Dagsorden i henhold til hovedafdelingens vedtægter § 8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær).
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år.
 5. Forelæggelse af regnskab.
 6. Budget for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af forretningsudvalg/bestyrelse jævnfør § 5.

Valg af formand.                    På valg er Arne Bertelsen, som modtager genvalg.

Valg af sekretær.                    På valg er Jørgen Winther, som modtager genvalg.

Valg af suppleant.                  På valg er Torben Treldal, som modtager genvalg.

 

 1. Valg af revisorer jævnfør § 7.      På valg er Lars Willemar, som modtager genvalg.
  Valg af revisorsuppleant.             På valg er Harry Jensen, som modtager genvalg.

 

 1. Eventuelt.

 

Uddrag af vedtægternes § 8:

  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være næstformanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
  • Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.
  • Generalforsamlingen foregår som en delegeret forsamling.
  • Stemmeret har hovedbestyrelsen og delegerede, udpeget af den enkelte afdeling, med 1 delegeret per påbegyndt 50 medlemmer.
  • De delegerede skal anmeldes til hovedbestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.
  • Man skal være fyldt 15 år og ikke være i kontingentrestance.

 

Der henvises i øvrigt til vedtægterne på foreningens hjemmeside – www.korup-if.dk

 


Billeder af aktiviteter på Jubilæumsdagen