HOVEDAFDELING

Korup Idrætsforening – Hovedafdelingen

 

Indkaldelse til Hovedafdelingens ordinær generalforsamling 2016.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Korup skoles lærerværelse.

 

Dagsorden i henhold til hovedafdelingens vedtægter § 8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører (kan varetages af afdelingens sekretær).
 3. Formandens beretning
 4. Plan for kommende år.
 5. Forelæggelse af regnskab.
 6. Budget for det kommende år.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg af forretningsudvalg/bestyrelse jævnfør § 5.

Valg af næstformand.            På valg er Carsten Thomsen, som modtager genvalg

Valg af kasserer.                     På valg er Leif Sigvardt, som modtager genvalg.

Valg af suppleant.                  På valg er Torben Treldal, som modtager genvalg.

 

 1. Valg af revisorer jævnfør § 7.      På valg er Jens Møller Sørensen, som modtager genvalg.
  Valg af revisorsuppleant.             På valg er Harry Jensen, som modtager genvalg.

 

 1. Eventuelt.

 

Uddrag af vedtægternes § 8:

  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være næstformanden i hænde senest 4 døgn før generalforsamlingen.
  • Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.
  • Generalforsamlingen foregår som en delegeret forsamling.
  • Stemmeret har hovedbestyrelsen og delegerede, udpeget af den enkelte afdeling, med 1 delegeret per påbegyndt 50 medlemmer.
  • De delegerede skal anmeldes til hovedbestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingen.
  • Man skal være fyldt 15 år og ikke være i kontingentrestance.

 

Der henvises i øvrigt til vedtægterne på foreningens hjemmeside – www.korup-if.dk

FORRETNINGSUDVALGET

—————————————————————————————————————-

Billeder af aktiviteter på Jubilæumsdagen