HOVEDAFDELING

I KIF kan de enkelte afdelinger indstille et medlem til æresmedlem. Vi er i dag ca. 35 æresmedlemmer.