HOVEDAFDELING

Foreningen startede i 1941 på Slukefter Kro.

Anna Hansen, der ejede den, var meget aktiv. Det startede med badminton i krosalen, siden kom gymnastik hurtigt til. Opvisningerne var også i krosalen, hvor der også var fællesspisning og dans bagefter.

I 1955 blev den nye skole bygget og hermed også en gymnastiksal, hvor aktiviteterne kunne virke.

Der var ikke meget plads, når der var 4 rækker med stole til tilskuer, men det gik. Det var

jo fint, at man havde sin egen gymnastiksal. Festen blev stadig holdt på kroen.

Udviklingen fortsatte stærkt, der blev lavet sportsplads til boldspil også.

I 1970 blev der bygget en hal i samarbejde med de to idrætsforeninger Korup og Ubberud.

Det var det sidste, det gamle sogneråd lavede inden kommunesammenlægningen.

I dag er afdelingerne så store, at de kører som selvstændige afdelinger med egen generalfor-samling og eget regnskab. Det er nemmere at overse, når der ikke skal tages stilling til de andre afdelingers ting.

1985: En ny hal i Ubberud er indviet, så timerne i foreningerne kan fordobles til stor glæde.