HOVEDAFDELING

Hvorfor være sponsor?
Vælger man at være sponsor for Korup IF, støtter man arbejdet i KIF, som er en “paraplyorganisation” for de 8 lokale idrætsforeninger.

Prisen for et sponsorat er 1.800,- pr. år.

Pengene går til at fremme samarbejdet mellem afdelingerne, som er KIF´s primære formål. Vi kvitterer med at takke sponsorerne på hjemmesiden.
KIF understøtter de enkelte afdelinger på mange måder. Der afholdes årligt KIF-dag, hvor skolens elever inviteres til at stifte bekendtskab med de idrætter KIF tilbyder, KIF er medarrangører ved foredrag, KIF samler æresmedlemmerne én gang om året, afholder hovedbestyrelsesmøder, hvor afdelingerne samarbejder og udveksler erfaring, har samarbejde med Korup skole og KKIC og meget mere.
KIF understøtter også andre aktiviteter hvor multibanen og skaterbanen er gode eksempler.
På trods af at KIF har en lille økonomi findes en byggefond som har til formål at understøtte forbedringer af idrætsfaciliteterne.
KIF er en væsentlig del af idrætslivet og har i mange år været mødestedet i Korup. Korup er kendt for sit aktive foreningsliv. Dette er ikke kommet af sig selv, men er et resultat af, at frivillige gennem mange år har skabt de faciliteter som alle kan nyde godt af i dag.
Hvis disse tilbud også skal være der i fremtiden, er opbakningen fra lokale og de erhvervsdrivende afgørende.
På foreningens vegne, tak for jeres støtte.

Med venlig hilsen

Michael Anker Nielsen
Formand Korup IF.

 

Vi siger tak til vore sponsorer